MERCİMEK


  • Kırmızı Yaprak Mercimek Kırmızı Yaprak Mercimek
  • Su Cilalı Kırmızı Mercimek Su Cilalı Kırmızı Mercimek
  • Kırmızı Futbol Mercimek Kırmızı Futbol Mercimek
  • Kabuklu Kırmızı Mercimek Kabuklu Kırmızı Mercimek
  • Sarı Mercimek Sarı Mercimek
  • Yeşil Mercimek Yeşil Mercimek

Baklagiller familyasından 20-70 cm boylarında, yumuşak ve ince gövdeli, disk seklinde meyveleri olan, tek yıllık otsu bir sebze bitkisi. Mercimeğin zayıf ve ince bir kök sistemi olup, kökü derinlere inmez. Gövdeleri nârin olup, dallanır ve bu dallanma yan dallarda da devam eder. Bundan dolayıdır ki ana gövde pek belirgin değildir. Gövdeleri dik olup, tüylüdür. Yapraklar bileşik yapraklar seklinde olup, yaprak sapının uç kısmı incelmiş ve sülük seklini almıştır. Çiçekler yaprak koltuklarından çıkar. Meyveleri legümen (bakla) tipinde olup,adini alan sarımtrak esmer renkteki şişkin torbalarda gelişir. Torba içindeki tâneler, mercimek adini alır. Sekil îtibâriyle mercimek tâneleri yassı, 0,5 cm çapındaki disk biçimindedirler.Büyüklük, sekil ve renklerine göre isim alırlar: Sultan mercimek, yeşil mercimek, kırmızı mercimek gibi.